Herman Andersson logotyp

Konservator Herman Andersson AB

Skånes målerikonservering etablerad 1981

Polykrom träskulptur

Polykrom träskulptur 1100-1650
referensprojekt

Åhus kyrka

Ett av många arbeten med objekt från renässansperioden som måste framhävas är friläggningen av originalpolykromi på altaruppsatsen från 1636 i Åhus Sankta Maria kyrka. Efter 2500 arbetstimmar och under tre lager övermålning, fanns den enastående originalpolykromi som gör altaruppsatsen unik i sitt slag.

Åhus kyrka
Åhus kyrka

Före friläggningen hade altaruppsatsen en bemålning från 1877.

Åhus kyrka

Falsterbo, Tving, Nottebäck och Häglinge kyrkor

Våra konserveringsarbeten inkluderar ett stort antal medeltida skulptur från regionens främsta romanska och tidig gotiska krucifix till de förnämsta sengotiska altarskåpen.

Några exempel:
Konservering av Sankt Olofskulptur från ca 1300 och triumfkrucifix från ca 1200 i Nottebäcks kyrka. Kristusfiguren har delvis bevarad ursprungskarnation.
Konservering av Sankt Olof och diakonhelgon från 1510-20 i Häglinge kyrka.
Konservering av samtliga tre medeltida altarskåp och övriga två polykroma träskulpturer i Falsterbo kyrka. Bilden visar ytterst välbevarade målningar på huvudaltarskåpets flygeldörrar.
Konservering av altarskåpet i Tving från ca 1510-20 är ett framträdande exempel på nordtysk expressivitet strax före reformationen. Polykromin är delvis ursprunglig.

Nottebäcks kyrka

Nottebäcks kyrka

Häglinge kyrka

Häglinge kyrka

Falsterbo kyrka

Falsterbo kyrka

Tvings kyrka

Tvings kyrka

Kontakt

Herman Andersson
Mobil: 070-653 12 44
E-post: hermangandersson@gmail.com