Herman Andersson logotyp

Konservator Herman Andersson AB

Skånes målerikonservering etablerad 1981

Dekorationsmålning och förgyllning

Förgyllning
referensprojekt

Ystads teater

På Ystads teater från 1894 utfördes omfattande restaureringsarbeten i salongen och fullständig rekonstruktion av målningarna i stora teaterkaféet. Arbetet i såväl salong och teaterkafé inkluderade mycket omfattande förgyllning av listverk och ornamentik. Totalt utfördes 6000 arbetstimmar.
Teaterkaféets väggar var sedan 1930-talet bemålade med vit färg. Arbetet inleddes med borttagning av flera lager färg, varav det senaste utgjorde en ren plastfärg. Med hjälp av slitna och fragmentariska rester av ursprungsdekorationen utfördes rekonstruktionsmålningen. Färgsättningen gjordes efter pigmentanalys av originalet och där inte detta var tillräcklig fick salongens målningar stå modell för gestalningen.

Ystads teater. Stora teaterkaféet

Stora teaterkaféet


Hörby gård, Mjällby

Restaurerande åtgärder ingår som en given del i många konserveringsarbeten men i vissa projekt rörande interiörmåleri av yngre datum får den restaurerande och rekonstruerade delen av arbetet större utrymme. Ett exempel är målningarna på Hörby gård från 1840.
Gården blev statligt byggnadsminne i samband med restaureringen.

Hörby gård, Mjällby
Hörby gård, Mjällby

Bäckaskogs slott

På Bäckaskog har vi haft kontinuerliga uppdrag sedan 1990-talet. Arbete har inkluderat konsultuppdrag i form av färgundersökning, färgsättning och antikvarisk medverkan.
Konserverings- och restaureringsarbeten har omfattat takmålningar från 1850-70 talet i två salonger samt väggar och tak i de båda s.k. blomsterrummen. I Drottningens salong rekonstruerades delar av taket som hade fallit ner p.g.a. vattenskada.

Bäckaskogs slott

Konservator Anna Flarup under rekonstruktionsmålningen.

Bäckaskogs slott

Del av utförd rekonstruktion.


Växjö Domkyrka

Framträdande exempel på arbeten där förgyllning är integrerad i konservering och restaurering är arbetet på orgelfasaden och landskapsvapnet på orgelläktarbröstningen i Växjö Domkyrka. Arbetet bestod av reparation i autentisk förgyllningsteknik av skador i bevarad origialyta samt på några nyutförda ornamentala kompletteringar. En del av arbetet utgjorde borttagning av sekundärt utförda mörkoxiderade bronseringar på originalyta. Den frilagda underliggande polimentförgyllningen var mycket välbevarad och barockorgeln har uppskattningsvis till mer än 90 % bevarad originalförgyllning. Dessutom är nedre delar av fasadens Terra di Siennatonade bemålning frilagd originalyta.

Växjö Domkyrka
Växjö Domkyrka

Bladornament till landskapsvapnet. De tre fr.v. är nyutförda av bildsnidaren Felix Ginsburg. Fr. v. räknat: nr 1 efter kredering, nr 2 med delvis påförd bolusgrund, nr 3 förgylld och patinerad och nr 4 originalornament med originalförgyllning.


Kyrkhults kyrka

Fullständig omförgyllning har bl.a. utförts på ett antal orgelfasader.
Orgelfasaden i Kyrkhults kyrka i Blekinge restaurerades med högkaratigt bladguld på poliment och slagmetallblad helt i enlighet det ursprungliga utförandet 1898.

Kyrkhult kyrka
Kyrkhult kyrka

Nyförgyllda ornament huvudsakligen i polimentteknik.

Berit

Konservator Berit Flarup in situ med 23¾ karats lösbladguld på dynan.

Kontakt

Herman Andersson
Mobil: 070-653 12 44