Herman Andersson logotyp

Konservator Herman Andersson AB

Skånes målerikonservering etablerad 1981

Arkitekturbundet måleri i andra tekniker

Arkitekturbundet måleri
referensprojekt

Granhults kyrka

Kyrkorna i Värend i Småland är av särdeles speciell betydelse för oss. Vi har haft uppdrag i 13 av häradets totalt 17 medeltidskyrkor.
2008 fick vi Riksantikvarieämbetets förtroende att genomföra konserveringsarbete i en av Sveriges absolut mest betydande kyrkobyggnader, Granhult i Växjö stift. Granhult är Sveriges tidigast daterade träkyrka. Virket till takstolen avverkades enligt dendrokronologisk undersökning ca år 1220.

Arbetet i Granhult omfattade konservering av vägg- och takmålningar från 16-1700-talet i vapenhus, långhus, kor och sakristia. Förekomst av underliggande medeltida takmåleri är känd bl.a. i form av bildframställningar i rundlar likt t.ex. Dädesjö kyrka. Genom enkel UV-undersökning kunde vi identifiera tidigare icke känd förekomst av äldre underliggande bildfragment på väggarnas liggande timmer. Arbetet i Granhult inkluderade klimatmätning och klimatutredning samt konservering av medeltida Madonna och Sankt Olofsskulptur.

Granhults kyrka sedd från väster.

Kyrkan sedd från väster.

Granhults kyrka. Västra delen av långhuset.

Västra delen av långhuset.


Jätsberg

Bland konservering av arkitekturbunden dekoration på pappersmaterial är arbetet i herrgården Jätsberg söder om Växjö framträdande.
Herrgården med karolinskt ursprung stod obebodd under ett par decennier och succesiv iståndsättning inkluderande den nedre och övre trapphallens väggdekoration. Bildfälten består av en tryckt fransk plafondtapet från 1830-40 och däremellan integrerade partier med limfärgsdekoration på papper. Limfärgsdekorationen är i likhet med plafondtapeten utförd i grisaille.

Det partiellt skadade och fragmentariska pappersmaterialet uppfodrades på väv som monterades på väggfälten. Ett mycket skadat och iögonfallande limfärgsparti rekonstruerades helt. I övrigt retuscherades eller intonades mindre skador. Större substansbortfall i den tryckta tapeten lämnades obehandlade. Begreppen autenticitet och antikvariskt förhållningsätt var styrande i arbetet.

Herrgården Jätsberg
Herrgården Jätsberg

Mörrums kyrka

Konserveringen av det stora pappspända och limfärgsmålade taket utfört av Svante Thulin 1897-98 i Mörrums kyrka var en rejäl utmaning. Målningen och var lokalt svårt fuktskadad och målningsunderlaget av papp hade i hög grad lossnat från den underliggande brädfodringen.

Den tjocka pappen är kraftigt hygroskopisk och således utsatt för stora påfrestningar vid svängningar i den relativa luftfuktigheten. Detta är anledningen till att pappen i hög grad ätit sig igenom pappspiken och lossnat.

Mörrums kyrka
Mörrums kyrka
Mörrums kyrka

Kontakt

Herman Andersson
Mobil: 070-653 12 44